Home / Tag Archives: Mangala Devi Temple

Tag Archives: Mangala Devi Temple

Mangala Devi Temple :Mangalore

ಇತಿಹಾಸ : ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ತುಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ವೀರಬಾಹು ಎಂಬ ರಾಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮನ ತಪೊ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಪೋಧರನಾದ ಭಾರಧ್ವಜ ಮುನಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಅನುಗೃಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನು ವೃದ್ದನಾಗಲು ತಪೋನಿಧಿಯಾದ ಭಾರಧ್ವಜ ...

Read More »