Home / All / Sree Devi Mahathme – Kateel

Sree Devi Mahathme – Kateel

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳ

ಹೌದು ಬಂದುಗಳೇ ,ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನವೆoದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಂತೆ. ಭಕ್ತರು ಆಡಿಸುವ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತನ ಮನೋಕಾಮಾನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇ ರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತೀತಿ. 1940 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೇತ್ತೂರು ಗುತ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ವನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಡಲಾಗಿತ್ತು.ನಂತರ ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೇಷಗಳ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರೆಗೆ ಇಪ್ರಸಂಗವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಸ್ಟ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಸಂಗಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ.

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಮಹಾನ್ ಸಾಗರ. ಭೂಮಿಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘೋರ ಶರದಿಯ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂತಿಗಳ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾರೆಂದು ಇವರು
ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವ್ಟರರೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.(ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಗರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೂ, ಪುರಾಣಗಳೂ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ ಗಳೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.) ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ರಾಜಸ್ವ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ, ವಿಷ್ಣುವು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ (ಸ್ಥಿತಿ), ಈಶ್ವರನು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಯಕರ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥುತಿಸಿದರೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತರ್ದಾನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ತ್ರಿಮೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವವರಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರ ಹರಿ-ಹರರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಆತನ ಉದರ ಹೊಕ್ಕು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಕಂಡುಬಂದು ಚಕಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ತನ್ನ ನವದ್ವಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಅಧೋ ದ್ವಾರವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 8 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಹರಿ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಧೋ ದ್ವಾರದ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರ ಬರುವ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯವೇ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಆತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನಂತರದ ಸರದಿ ಬ್ರಹ್ಮನದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉದರ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದ್ವಾದಶ ಬ್ರಹ್ಮರೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. (ಒಂದೊಂದು ಯುಗದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಪುರಾವೆಯಿದು.) ಒಂದೆಡೆ ಈಶ್ವರನೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ 8 ದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ. ವಿಷ್ಣು ನವದ್ವಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈಗಲೇ ಮಧು-ಕೈಟಭರ ಜನನವಾಗುವುದು. ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದೆಸೆದ ಕಶ್ಮಲದಿಂದ ಇವರ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉದರದೊಳಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೊರ ಬರಲು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲುಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮಧು-ಕೈಟಭರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಹರಿಯು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆದ್ದು ಮಧು-ಕೈಟಭ ರಲ್ಲಿ ಹೂರಾಡಿದನು. ೫ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಹೋರಾಡಿದರು ಜಯ-ಅಪ ಜಯದ ನಿರ್ಣಯ ವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಜನನಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಧು-ಕೈಟಭರ ವಧೆ ಮಾಡಿ,ಮೆಧಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮೇಧಿನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಇದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. (ಮಹಿಷಾಸುರ ಜನನಕ್ಕೂ 1 ಕಥೆಯಿದೆ ) ಮಹಿಷಾಸುರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವಲೋಕದವರಿಗೂ ಉಪಟಳ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ದಾನವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಯೋಗಮಾಯೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ, ಅಷ್ಟ ಬುಜೆಯಾಗಿ ,ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ದಾನವರ ಉಪಟಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೆ? ಶುಂಭ-ನಿಶುಂಭ, ಚಂಡ-ಮುಂಡ, ರಕ್ತಬೀಜಾಕ್ಷಾದಿ ಅಸುರರ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಇವರಿಂದ ಉಪಟಳ ಶುರು. ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಸುರರನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಕದಂಬ ವನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕೆ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಗಾಯನವನ್ನು ಪಾಡುತ್ತಾ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುತ್ತಾ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. (ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವೀ ರಾಗ ಎಂದೇ ಇದೆ.) ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂಡ-ಮುಂಡರು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಈ ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೌಶಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದೊರೆಯಾದ ಶುoಭನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು
ಆಕೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿವ ಶುಂಭಾಸುರ ದೇವಿಯನ್ನು ವರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕರೆ ತರುವಂತೆ ಕಳು ಹಿಸುತ್ತಾನೆ . ದೇವಿ “ಶುಂಭನೇ ಬರಲಿ ಶಂಭುವೇ ಬರಲಿ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಶುಂಭ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವಿ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ.

ಕ್ರೋಧಗೊಂಡ ಶುಂಭ ಚಂಡ-ಮುಂಡರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವಿ ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಚಂಡ-ಮುಂಡರ ಶಿರವನ್ನು ಚಂಡಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರದ ಸರದಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಕ್ಷನದ್ದು (ಬಂದುಗಳೇ ರಕ್ತ ಬೀಜಾ ಸುರ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಪರಮಭಕ್ತ ನಾಗಿದ್ದ.)
ಈತನ ದೇಹದ ರಕ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೋಕಿದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವ ರಕ್ಷಬೀಜಾಕ್ಷ. ಈತನನ್ನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ವಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಶುಂಭ-ನಿಶುಂಭರನ್ನು ಶಾಂಭವಿಯಾಗಿಯೇ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ: ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡುವ ಮೇಳ- ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ . ಉಳಿದ
ಮೇಳಗಳೂ ಆಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೇಳದ್ದು ವಿಶೇಷ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು, ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.
ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ರಾತ್ರಿ 8-8.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮಂಗಳವಾಗುವುದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷ: ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಶೇಷಗಳು ಹಲವು. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಅವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದಾದರೆ-

*ಪದ್ಯ- ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮಂಗಳದ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನೂ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ.

*ದೇವಿ- ದೇವಿಯ ವೇಷ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 3 ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು
ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ವೇಷಧಾರಿ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ದೇವಿ ಪ್ರಕಟೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಾಗಿ ಬೊಳಾರ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ,ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಯರು.ಬೆಳಾಲು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ತೊಡಿಕ್ಕಾನ ,ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ವೃತ- ದೇವಿ ವೇಷಧಾರಿ ಆಟದ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧು-ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದು ಸ್ತ್ರೀಸಂಗವನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು.
* ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು- ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೊಂದು
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು, ದೇವಿಗೆ ಅಸುರರನ್ನು ಬಲಿ
ಕೊಡುವುದರ ಸಂಕೇತ.
* ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆಯಾಗುವಾಗಲೂ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
*ಮಹಿಷಾಸುರ :ಸಭಾಮದ್ಯ ದಿಂದ ಮಹಿಷನ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶ.ಕೋಣದ ಹಾಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಕಾಣಬಹುದು.ಮಹಿಷನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಕುಟ್ಯಪ್ಪು,ಬಣ್ಣದ ಮಾಲಿಂಗ ,ಗೆರುಕಟ್ಟೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ,ಎಡನೀರು ಹರಿನಾರಾಯಣ(ಕಟೀಲ್ 1ನೆ ಮೇಳ).. ಪೆರುವೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ (ಕಟೀಲ್ 2 ನೆ ಮೇಳ) ,ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಸುರೇಶ (ಕಟೀಲ್ 3ನೆ ಮೇಳ ),ಸತೀಶ್ ನೈನಾಡು(ಕಟೀಲ್ 4 ನೆ ಮೇಳ),ನಗ್ರಿ ಮಹಾಬಲ (ಕಟೀಲ್ 5, ನೆ ಮೇಳ)
*ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ದೇವರ ಕಿರೀಟ ಬೆಳ್ಲಿಯದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಇದೆ.ದೇವಿ ಉಯ್ಯಲೆಯಾಡುವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬೆಳ್ಲಿಯದ್ದು.
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ .
*ಅಗರಿ ,ಬಲಿಪಜ್ಜರು .ಪ್ರಸ್ತುತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜರು,ಪ್ರಸಾದ್ ಬಲಿಪರು..ಕುಬನೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಲ್ಲಮಂಜ ,ರವಿ ಕುಮಾರ್ ,ಪ್ರಪುಲ್ಲಚಂದ್ರ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ,ಯಕ್ಷದ್ರುವ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದರೆ.
*ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ,ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ,ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ,ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ,ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ,
ರಮೇಶ್ ಪಟ್ರಮೆ. , ,ಸುಬ್ರಾಯ ಹೊಳ್ಳ ,ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ,ರವಿಶಂಕರ್ ,ಮಾಧವ ಬಂಗೇರ,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ,ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ,ಸುಬ್ರಾಯ ಪಾಟಲಿ,ಮೊಹನದ್ವಯರು,ಉಜಿರೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರಿಂಜ,ಸಂತೋಷ್ ಮಾನ್ಯ ಇತರರು
*ಬಂದುಗಳೇ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಆಟ ಅಡಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು,ಆದರು ಭಕ್ತರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ .
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 700 ರಿಂದ 800 ಆಟ ಆಗುತಿದ್ದು 600 ಆಟಗಳು ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಡಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಡುವ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಅರುಣಾಸುರನನ್ನು ಚಂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಈ ಅರುಣಾಸುರ ಚಂಡಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ರಣಹೇಡಿಯಂತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ.ನಂತರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮಾರಾಂಬಿಕೆ ಯಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದುಗಳೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ನೋಡೋಣ,ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಿತಗೊಳ್ಳೊಣ.

Credits : Thuluva Bunter Fb Page

About Pavanesh D

Pavanesh D

Leave a Reply