Home / Tulu World

Tulu World

Check out for some interesting updates coming soon

Kalmadi Bagu Panjurli Marada Kathe

ಕಲ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿಗೂಢ ಮರದ ರೋಚಕ ಕಥೆ! # ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಕಡಲಿಗೆ ನದಿ ಸೇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಲಿನ ಕೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಲಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಬೋಟುಗಳನ್ನು ...

Read More »

Bhandra Kanapuna Padhathi

ಇದು ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಚಪ್ಪರ ಸೇವೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿಂದ ಭಂಡಾರಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೃಶ್ಯ..ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಮರಕಳ ಬೆಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತೊರೆಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ತೊರೆಯ ತುಂಬಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ...

Read More »

Kangilu Kunitha

ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತ ಮತ್ತ ಆಚರಣೆ : ಕಂಗಿಲು ಮಾರಿ ಓಡಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಜನಪದ ಕುಣಿತ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಗಿಲು ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನವರ್ಗದವರುಗಳ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ದವರು ಈ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ...

Read More »

Gunda Yettere Kalpule

Gunda  is Traditional way of preparing idlli in south kanra  region  or Idlis Steamed in Jackfruit Leaves  check this procedure to make this Gunda Courtesy : Beauty of Tulunad

Read More »

Pon ochi Korpina

ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ: ನಡತಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೊಡ್ದಿ ಗಲೊಟು ಸೇರ್ದಿನಾ ಓ ಬಿನ್ನೆರೇ ಉಡಲ ತುಡರ್ಗ್ ಐಸಿರಿದ ಸಿರಿ ಮಗಲೆ ದಾರೆನ್ ಮಯ್ತಯೇ ಸಂತೆಸಿದ ಕೊಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆನ್ ಒಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಯೆ ಕೋಡೆ ಪುಟಿಯೊಲ್ ಸಾದ ಬಲತೊಲು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿ ಬಾಲೆಯೇ.. ನಿಗಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ್ನ್ ಬಲತ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಂಟಡ್ ಅಲೆನ ಬಾಗ್ಗೆಡ್ ನಿಗಲೆ ...

Read More »

Barsa

ಸಾರ ಸಾರ ಮೋಡೊಲು ಸಾದಿ ಪತ್ತಿ ಬಾನೊಡು ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ರಂಗೇರ್ದ್ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಜತ್ತ್ಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆಡ್ ನಡಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು ಬಾನನೆ ದುಂಬತ್ತ್ ಪನ್ನೀರ್ ತಲ್ತ್ಂಡ್.. ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ತೊಜಂದಿ ಪೊರ್ಲಾಲ್ನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಸಮ ಸರಿ ಗುಣ ಆಲ್ನ ಮನ್ಮಥನರಸಿಲ ಸೋಪುನ ಸೊಬಗ್ ಯಾನೆ ಅರಸೆ ಅಲೆನ ಮಲ್ಲಿಗೆದುಡಲ್’ಗ್ ಚಂದ್ರನ ಕಲೆನೇ ತೋಜುಂಡು ...

Read More »

English names for Tulu nadu fishes.

English names for Tulu nadu fishes. “Bangude madimayee, Boothai Madimal… sadidu ponaga….” is a popular folk song of Tulunadu. Have you ever wondered what are the names by which these fishes are known across Tulunadu or even across the world? ...

Read More »

Mangalore Milagres Church

Our Ancestral Belonging   Many Mangalorean Catholics are curious to know when Christianity had first come to our place.  There are no written records as per the existence of Christianity in the present Diocese of Mangalore prior to the coming ...

Read More »

Namma Madime Paddathi

 A B C of a typical Wedding in Tulunadu Weddings are a relatively simple but joyful affair. It may be noted that there are some differences in the wedding rituals depending on which place the ceremony is held. Given here ...

Read More »

Baike-BabyShower

 Customs have always played a role of great prominence in the lives of Bunts. Every nook and corner in Tulunadu brings with itself a new set of customs. From birth till death, inhabitants here become a part and witness to ...

Read More »