Home / Culture (page 3)

Culture

kaladhri Daiva

ಕಾಲಾದ್ರಿ ದೈವದ ಕಥೆ! ಕಾಲಾದ್ರಿ . ಕಾಳಾದ್ರಿ . ಕಾಳಾರಾತ್ರಿ . ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ದೈವವನ್ನು ಮೂಡಬಿದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಜನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು . ಕರಿಂಜ ಗ್ರಾವುದ ನಡ್ಲಾಯ(ನಡಿಲ್ಲಾಯ)ಬರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಮನೆತನವಿತ್ತು . ಇಲ್ಲಿಯ ಮನೆಯೊಡತಿ ಒತ್ತಿಕುಂದ ದೇವು ಬೈದೆದಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ . ...

Read More »

Bishu Parbha

ಬಿಸು ಪರ್ಬೊಗು ಸ್ವಾಗತ ತುಲುವೆರೆನ ಪೊಸ ವರ್ಸೊ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ತಿಂಗೊಲು ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಸೊದ ಕಟ್ಟ ಅವು ಕರಿದ್ ಪೊಂಡ ಪೊಸ ಲೆಕ್ಕ.. ಇತ್ತೆ ನಡಪುಂಡು ಸುಗ್ಗಿದ ದಿನೊಕುಲು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪಗ್ಗುದ ಕಬಿತೆಲು ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್‌ಡ್ ಪೊಸ ಪೊಸ ತೆಗ್‌ಲ್ ಬೀಜುನ ಗಾಲಿಡ್ ಸಂತೋಸೊದ ಮಡಲ್ ಬಾನೊಡು ಪಾರುಂಡು ಪನಿ ಪನಿ ಮುಗಲ್ ಪೊಸ ...

Read More »

Kodamanithaya Daivada Kathe

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಕತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮೈವೆತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಶಿಬರೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪೊಡಮಟ್ಟವರ ಒಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥವ ಕರುಣಿಸುವ ಧರ್ಮದೈವ ಶಿಬರೂರ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ.ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೈನ ಮನೆತನದ ಕೊಡಮಣಿ ಬರ್ಕೆಯ ಅರಸು ಕುಂಞಳ್ವರು. ಅಂದೊಂದು ಶುಭವರ್ಷ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ...

Read More »

Karinjeswari Aati Da Amavase Vishesha

ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮವಾಸೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ? ಅದು ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಪರ್ವಕಾಲ. ದುಷ್ಟನೂ ಬಲಿಷ್ಟನೂ ಆದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೋಸದ ದ್ಯೂತವಾಡಿ ಧರ್ಮಬೀರುಗಳಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ದುರ್ಗತಿಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಅಮವಾಸೆಯ ದಿನ ಪಾಂಡವರು ಶಿವನನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸಲು ಮುನ್ನ ದಿನವೇ ಶ್ರೀ ...

Read More »

Bhootha Kola

  Bhoota kola, Tulunadu: History, culture, myth & science behind spirit worship Centuries old tradition from earlier Indian civilization; Sheer belief in spirits and ancestors;  celebration influenced by many ethnic and cultural groups but still survives and much more…….. Bootha ...

Read More »

Shree Dharma Jarandhaya

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.        ಕೋಲ, ಬಂಡಿಜಾತ್ರೆ, ನೇಮ, ಕೆಂಡಸೇವೆ, ಮೈಮೆ, ಮೆಚ್ಚಿ, ಜಾಲಾಟ ಇವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು.ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ  ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ‘ಭೂತ’ದ ಬದಲಿಗೆ ‘ದೈವ’ಎಂಬ ಪದವೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿಬಂದ  ‘ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ’ ಎಂಬ ದೈವದ ‘ಕೋಲ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ...

Read More »

Kalogu Thaka Kolana Kolag Thaka Kalana

ಕಾಲೊಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲನಾ ?ಕೋಲಗ್ ತಕ್ಕ ಕಾಲನ? “ಮಡಸ್ತಾನ ಕಡ್ತುರ್ಲೆ,ಗುತ್ತಿನಾರೆ,ಒಂಜಿ ಮಗುತ್ತು ,ರಡ್ಡ್ ಗುತ್ತು ಪತ್ತ್ ಪದಿನಾಜಿ ಗುತ್ತುನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡಿಯೆ..”ಪಂಡ್‌ದ್ ಆವೇಶ ಆಯಿನ ದೈವೊದ ಬಾಯಿಡ್ ಸುರೂಕು ಬರ್ಪಿ ಪಾತೆರೊದ ಲೆಕ್ಕೊನೇ,ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.ಮೂಲು ಮಡಸ್ತಾನ ಪಂಡ ಅರಸು ಮನೆತನ,ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಪಂಡ ಗೇಣಿ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನೆತನದಕುಲು. ಮೊಕಲ್ನ ನಡೂಟು ಪೋಲೆ ...

Read More »

Yene Bolya

ಎಣ್ಣೆ ಬೊಲ್ಯ: ಪಡಿ ಅರಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರೆನ್ ವಿಶ ಮುಕ್ಕಾಲ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ.., ಎಣ್ಣೆದ ಬಟ್ಟಲ್ ಪತ್ತುನ ದುಂಬು ನೇಮ ಆಪಿನ ದೈವ ಪುದರ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆತೊನುವೆ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೆಂದ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಪತ್ತುವೆರ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಇಲ್ಲ ದ ಇಜ್ಜಂಡಾ ಊರುದ ಹಿರಿಯಾರ್ ತತ್ತಂಡ ...

Read More »

Koti Chennayyer

ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ :ತುಳುನಾಡಿನ ಅವಳಿವೀರರು – ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯರು: ಜೋಡು ನಂದಾ ದೀಪ ಬೆಳಗುನು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡೊಡು ..ಹೌದು !ಡಾ .ಅಮೃತ ಸೋಮೆಶ್ವರರು ರಚಿಸಿದ ಹಾಡು ಇದು .ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ .ತುಳುವರ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವಿದು !ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರೆಂಬ ಜೋಡು ನಂದಾ ದೀಪಗಳು ತುಳುವರ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ .ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ...

Read More »

Tulasi Pooje

ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬೊದ ಗೌಜಿ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬೆರಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗೊಲ್‌ದ ಪೊರ್ಲು.ಈ ತಿಂಗೊಲುಡ್‌ಲ ಪರ್ಬ ಪುಣ್ಣಮೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು.ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಸುರುವಾದ್ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬೊ. .ಸುಲಭಾ, ಸುರನಾ, ಬಹುಮಂಜರಿ, ಶೂಲಕ್ಷ್ಮೀ, ದೇವ ದುಂದುಬಿ, ಪಾವನೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ, ದಿವ್ಯ, ಭಾರತೀ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ತುಳಸಿದ ಮದಿಮೆಗ್ ಇಡೀ ಊರುನಿಲೀಕೆ ಬಶರೀ ಗೌಜಿದ ...

Read More »