Home / All

All

Oddi Ungila

ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ/ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ/ ಪೇರ್ ಉಂಗಿಲ : ಗುತ್ತುದ ಬಂಟೆದಿನ ಗತ್ತ್ ಗ್ ನನಾತ್ ಐಸ್ರ ದಿಂಜಾವುನ ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ. ಬಂಟೆರೆ ಪಾಲ್ಗ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುನ ಸೂಚಿಲಾ ಅಂದ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲಾ ಅಂದ್. ಒಡಿದ್ ಅತಂಡ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ಒಡ್ಡ್ ದ್ ಅತಂಡ ಬಗ್ಗ್ ದ್ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾದ್ ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರಾಯಿದ ಅತ್ತಂಡ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಡ್ ...

Read More »

Mariyamma Temple Urwa

Mariyamma Temple  is around 5 km from Mangaladevi Temple in Mangalore city. The primary god of this Temple is Goddess Mariyamma. It is trusted that Mariyamma and Mangaladevi were sisters. Mariyamma is additionally alluded to as the goddess of riches. ...

Read More »

ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಕಲ್ಪುಗನಾ?

ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಕಲ್ಪುಗನಾ? ಅವ್ವೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗಡಿಯಾರನೇ ದಾಂತಿ ಕಾಲ. ಕೊಟಕೋರಿ ದೊಂಬುಗು ಕಂಟೆಲ್ ಮಿತ್ತ್ ಅನ್ನಾದ್ ಬಾನ ತೂನಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆ ನಡು ನೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತೆರ್‌ಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್‌ಗ್ ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುನ ಪೊರ್ತು. ಉಂಡುದು ಒಂಜೀತ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಪರೊಂದು ಕುಡ ಕಂಡ ಜತ್ತೆರ್‌ಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ...

Read More »

Dharma Devethegala Dhootha Anappa Swamy

ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳ ದೂತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ: ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳ ಆಜ್ಯ್ನಾವರ್ತಿ . ಅವರ ಆಣತಿಯಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದೀರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದವನು . ಪ್ರಥಾಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಲಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮಿಗಿಲು! ಅವನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಚಂಡತೆಯ ಅರಿವಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವನೆಂದರೆ ವಾಂಛೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬೀತಿ, ಅಷ್ಟೇ ದಿಗಿಲು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ , ‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ‘, ...

Read More »

DEYI BAIDETHI

ಸುಮಾರು 450 ವರ್ಷೊದ ಪಿರಾಕ್’ಡ್ ನಂಬಿನಕಲೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪ, ಸತ್ಯೊ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಪ, ಪಂದ್ ತುಳುನಾಡ್’ಗ್ ಅಭಯೊನು ಕೊರಿನ ಅಮರ್ ಬೀರೆರ್, ಇನೆ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೆರಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿನ ಬದುಕುದ ಸತ್ಯ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒರುಟ್ಟು. Tulu Movie Based on a Real Story ” DEYI BAIDETHI ...

Read More »

Kalmadi Bagu Panjurli Marada Kathe

ಕಲ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿಗೂಢ ಮರದ ರೋಚಕ ಕಥೆ! # ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಕಡಲಿಗೆ ನದಿ ಸೇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಲಿನ ಕೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಲಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಬೋಟುಗಳನ್ನು ...

Read More »

Bhandra Kanapuna Padhathi

ಇದು ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಚಪ್ಪರ ಸೇವೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿಂದ ಭಂಡಾರಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೃಶ್ಯ..ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಮರಕಳ ಬೆಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತೊರೆಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ತೊರೆಯ ತುಂಬಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ...

Read More »

Kudubi Holi

The Kudubi is a tribal community living now around Dakshina Kannada district. They are originally from Goa and came here because of the cruel ruling of Portuguese then. Even after shifting their base to Karnataka from Goa, they have continued ...

Read More »

Kangilu Kunitha

ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತ ಮತ್ತ ಆಚರಣೆ : ಕಂಗಿಲು ಮಾರಿ ಓಡಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಜನಪದ ಕುಣಿತ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಗಿಲು ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನವರ್ಗದವರುಗಳ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ದವರು ಈ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ...

Read More »

Gunda Yettere Kalpule

Gunda  is Traditional way of preparing idlli in south kanra  region  or Idlis Steamed in Jackfruit Leaves  check this procedure to make this Gunda Courtesy : Beauty of Tulunad

Read More »